Foto

Pandemia COVID-19 ia shtoi sfidat e raportimit dhe funksionimit medias në Shqipëri

Media vendase është në një krizë të shumëfishtë.

Shqipëria është në momentin më të rëndësishëm të saj në procesin e integrimit, pas miratimit në mënyrë unanime të draftit

Video

Gazetarët në Shqipëri u vunë përballë një sfide të jashtëzakonshme profesionale nga pandemia globale COVID-19, ndërsa shumë prej tyre u